Tin tức & Sự kiện

08/12/2022

Bức tranh logo Đại hội Đoàn toàn quốc XII làm từ gạo

Bức tranh logo Đại hội Đoàn toàn quốc XII làm từ gạo Bức tranh độc đáo về logo Đại hội Đoàn XII được làm tỉ mỉ […]
07/12/2022

Đề xuất 12 chỉ tiêu trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới

Đề xuất 12 chỉ tiêu trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới Với khẩu hiệu “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn […]
07/12/2022

[Trailer] Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII Diễn ra từ ngày 14 đến 16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội, […]
05/12/2022

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: 980 đại biểu tham dự, áp dụng triệt để công nghệ chuyển đổi số

[Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII] – 980 đại biểu tham dự, áp dụng triệt để công nghệ chuyển đổi số Đại hội đại biểu […]
05/12/2022

Nhìn lại 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn năm 2019

Nhìn lại 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn năm 2019 Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, năm 2019, công tác […]
05/12/2022

Nhìn lại 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020

Nhìn lại 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020 9 công trình thanh niên tiêu tiểu toàn quốc năm 2020 là những […]

Trưng bày Online

Câu chuyện hiện vật