Tin tức & Sự kiện

28/12/2022

Cuộc sống người Hà Nội dưới 10.000 tấn bom B-52 năm 1972

Cuộc sống người Hà Nội dưới 10.000 tấn bom B-52 năm 1972 Trước ngày B-52 tập kích, gần 500.000 người Hà Nội đã sơ tán về […]
27/12/2022

Lịch sử ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (9/01/1950)

Lịch sử ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (9/01/1950) Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ […]
26/12/2022

“Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không:” Đỉnh cao văn hóa quân sự Việt Nam

“Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không:” Đỉnh cao văn hóa quân sự Việt Nam “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là sự kế thừa và phát […]
21/12/2022

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng Việc lãnh tụ Hồ Chí […]
21/12/2022

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và chiến thắng đầu tiên

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và chiến thắng đầu tiên Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân […]
21/12/2022

34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Ngày 22/12/1944 – Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân […]

Trưng bày Online

Câu chuyện hiện vật