Tin tức & Sự kiện

20/12/2022

Tổng Bí thư nhắn gửi tới thế hệ trẻ hai chữ “Tiên phong”

Tổng Bí thư nhắn gửi tới thế hệ trẻ hai chữ “Tiên phong” Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ […]
20/12/2022

Diễn văn Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Diễn văn Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII Sáng 16/12, tại phiên thứ 5 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, […]
20/12/2022

Thanh niên cả nước sôi nổi hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động

Thanh niên cả nước sôi nổi hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động Hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công […]
19/12/2022

Ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 – 2027

Ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 – 2027 Tại phiên thứ năm Đại […]
19/12/2022

Tinh thần khởi nghiệp phải được lan tỏa từ thanh niên ra toàn xã hội

Tinh thần khởi nghiệp phải được lan tỏa từ thanh niên ra toàn xã hội Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, […]
19/12/2022

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII Sáng 16/12, tại phiên làm việc thứ năm Đại hội […]

Trưng bày Online

Câu chuyện hiện vật