GIỚI THIỆU VỀ BẢO TÀNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định thành lập đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2006).

Chức năng, nhiệm vụ

Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Lực lượng TNXP Việt Nam, phong trào thanh thiếu nhi qua các thời kì cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam được trưng bày trong 02 phòng có diện tích là 500 m2 với hơn 400 hiện vật và gần 300 ảnh trên tổng số hơn 50.000 hiện vật đã có.

Nội dung trưng bày

Nội dung trưng bày của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phản ánh quá trình cống hiến, trưởng thành của các tổ chức và các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam trong sự nghiệp:

+ Đấu tranh giành độc lập dân tộc.

+ Xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

+ Xây dựng miền Bắc XHCN, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc.

+ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

+ Đổi mới đất nước và hoạt động quốc tế thanh niên.

Nhiều bức ảnh quý đã ghi lại những sự kiện quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong đó có bức ảnh Bác Hồ với các đại biểu trẻ tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất ở chiến khu Việt Bắc; Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ II; Đội thanh niên xung phong Hoàng Lệ Kha trước lúc lên đường…

Bên cạnh đó còn có các bức ảnh như: Thanh niên Tây Nguyên sử dụng voi chở lương thực và vũ khí cho quân giải phóng miền Nam; Thanh niên nông thôn vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, hay bức ảnh học sinh, sinh viên Sài Gòn hiên ngang trước họng súng của kẻ thù năm 1963… 

Những tài liệu, hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam đã và đang phản ánh những đóng góp tích cực của tuổi trẻ cả nước trong kháng chiến và thời kỳ đổi mới; những hoạt động giao lưu của tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè năm châu; những đóng góp to lớn của của thế hệ trẻ Việt Nam trong cách  mạng dân tộc dân chủ, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ cấu tổ chức

Hiện Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam có Ban Giám đốc và hai phòng chức năng đó là Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng và Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Ngoài ra còn có Hội đồng tư vấn cho Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học xét duyệt hiện vật.

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, bao gồm:

* Giám đốc: TS. Nguyễn Việt Hùng.

* Phòng Nghiệp vụ:

– Phạm Thanh Tuấn – Phụ trách Phòng.

– Cán bộ, nhân viên: Bùi Đình Nam, Nguyễn Lê Minh Châu.

* Phòng Hành chính – Tổng hợp:

– Hoàng Anh Dũng – Trưởng phòng.

– Vũ Thị Thảo: Kế toán trưởng.

* Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

– Bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Việt Hùng.

– Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Anh Dũng.