Tin tức & Sự kiện

19/12/2022

144 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

144 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII Chiều 15/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào […]
19/12/2022

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 Sáng 15/12, tại phiên […]
19/12/2022

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Cổng thông tin điện tử Trung […]
12/12/2022

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS […]
12/12/2022

Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Ngày 4/12, tại Hà […]
12/12/2022

Đẩy mạnh học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa

Đẩy mạnh học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số […]

Trưng bày Online

Câu chuyện hiện vật