Tin tức & Sự kiện

19/12/2022

Tinh thần khởi nghiệp phải được lan tỏa từ thanh niên ra toàn xã hội

Tinh thần khởi nghiệp phải được lan tỏa từ thanh niên ra toàn xã hội Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, […]
19/12/2022

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII Sáng 16/12, tại phiên làm việc thứ năm Đại hội […]
19/12/2022

144 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

144 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII Chiều 15/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào […]
19/12/2022

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 Sáng 15/12, tại phiên […]
19/12/2022

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Cổng thông tin điện tử Trung […]
12/12/2022

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS […]

Trưng bày Online

Câu chuyện hiện vật